Hakkımızda

Esküp Yapı, Eylül 2015’ te Mim. Celal Sercan SERPİL ve İnş.Yük. Müh. Selçuk Serdar SERPİL tarafından kurulmuştur. Her iki kurucunun da geçmiş yıllara dayanan tecrübelerinin birleşmesiyle tek çatı altında toplanan Esküp Yapı, kapsamlı bir kuruluş haline gelmiş ve çeşitli proje alanlarında faaliyet göstermektedir.

Esküp Yapı’ nın faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörde yapıların projelendirilmesi, danışmanlıklarının, taahhüt işlerinin yapılması, iç – dış mekan tasarımları, görsel sunum ve animasyonlarının hazırlanması, yapıların risk ve performans analizlerinin yapılıp; tespit raporlarının hazırlanması -onayının alınması kalemleri ön plana çıkmaktadır.

Esküp Yapı’ nın olmazsa olmaz çizgisi, üstlenilen ve uygulanan işlerde sırtını bilim ve tekniğe yaslayarak; İŞVEREN’ e kusursuz memnuniyet sunmaktır.

 

HİZMETLER

  • Danışmanlık – Müşavirlik
  • Plan-Proje
  • İnşaat
  • Riskli Yapı Tespiti

DANIŞMANLIK – MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 

Yapıların projelerine uygun şekilde imal edilmesinde kontrolorluk hizmeti  teknik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, imalat kalemlerinin raporlanması,iş programının yapılması. 

PLAN – PROJE HİZMETLERİ

•  Yapıların imalat öncesi ve imalat sırasında  tüm kalemlerinin hazırlanması ve gerekli kurumlarca onaylatılması,
⇒ Mimari Proje Tasarımlarının yapılıp görsellerinin hazırlanması
⇒ Statik Proje, yapıların güncel ulusal ve uluslararası şartnamelere göre statik ve dinamik hesaplarının yapılıp hazırlanması.
⇒ Elektrik Projesi,
                                            ⇒ Mekanik Proje,
                                            ⇒ Jeoloji-Harita işleri

           

İNŞAAT HİZMETLERİ

Gerekli standartlara uygun malzeme ve işçilik kalitesinde, amacına uygun, işlevsel yapıların inşa edilmesi.

 

RİSKLİ YAPI TESPİTİ

•  Türkiye Cumhuriyeti 6306 No`lu Kanun esasinca Mevcut Yapilarin Degerlendirilmesi, Risk Raporunun Hazirlanmasi, T.C. Cevre Ve Sehircilik Bakanligi tarafindan onaylatilmasi.

•  Şartnamesine uygun performans analizi yapılması.

ÖRNEK PROJELER