Yapı

Yapıların projelerine uygun şekilde imal edilmesinde kontrolörlük hizmeti  teknik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, imalat kalemlerinin raporlanması, iş programının yapılması.