Mühendislik

Yapıların imalat öncesi ve imalat sırasında  tüm kalemlerinin hazırlanması ve gerekli kurumlarca onaylatılması ve mimari proje tasarımlarının yapılıp görsellerinin hazırlanması, statik proje, yapıların güncel ulusal ve uluslararası şartnamelere göre statik ve dinamik hesaplarının yapılıp hazırlanması. Elektrik projesi, mekanik proje ve jeoloji-harita işlerinin tamamlanmasıdır.

Mühendislik Hizmetlerimiz

  1. Taşıyıcı sistem projeleri
  2. Yapı deprem dayanıklılık tespiti
  3. Riskli yapı tespiti
  4. Yapı güçlendirme işleri